Standardiseringsutbildning för språkkontrollanter

Standardiseringsutbildning för språkkontrollanter planeras den 24 januari 2023. Vi kommer prioritera dem som måste förlänga eller förnya sin auktorisation under 2023.

Utbildningen kommer att pågå mellan 09:30 och 16:30 i Transportstyrelsens lokaler på Isafjordsgatan 1, Kista.
För egna researrangemang ska deltagaren utgå ifrån att utbildningen håller på till 16:30.

Om din behörighet som språkkontrollant går ut under 2022 eller 2023 är denna utbildning ett av kraven för att du ska kunna förnya din behörighet. Det andra är att du skickar in ett språkprov till Transportstyrelsen för bedömning.

Utbildningskostnad

Utbildningen är avgiftsfri men deltagaren får stå för resa och boende.

Anmälan

Anmälan sker genom att skicka in namn, språkkontrollantnummer, utgångsdatum på auktorisationen samt personnummer till sprakkontrollant@transportstyrelsen.se senast den 2 december 2022. Anmälan är bindande.

Mer information skickas när anmälningstiden har gått ut och endast till de som har anmält sig till utbildningen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!