Standardiseringsutbildning för språkkontrollanter

En standardiseringsutbildning för språkkontrollanter planeras under början av 2024. Detaljer om utbildningstillfället kommer publiceras på den här sidan några veckor innan utbildningen genomförs.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!