Kontrollantinformation

Covid-19

Då restriktionerna kring Covid-19 har ändrats planerar Transportstyrelsen att genomföra kontrollantkurser och utbildningar för kontrollanter till stor del på traditionellt sätt, dvs med en lärare på vårt Kistakontor. 

Riktad information till Senior Examiners

Proceduren för operativ inspektion är uppdaterad. 
Blanketten har blivit uppdaterad med en ny mejladress, operativinspektion@transportstyrelsen.se
Dit ska ni skicka protokollet efter genomförd Operativ inspektion, i övrigt är blanketten samma som innan.

Utöver de operativa inspektioner ni gör på uppdrag av Transportstyrelsen önskar vi att ni fyller i denna varje gång som ni gör en kompetensbedömning (AOC) och skickar in till adressen ovan. Detta är ett värdefullt verktyg i vår tillsyn och i förlängningen fortbildning av kontrollantkåren då vi bygger mycket av utbildningen på era observationer och kommentarer.

Blanketten för själva kompetensbedömningen ska som vanligt skickas till certifikat.w3d3@transportstyrelsen.se.

Även blanketten för Löneunderlag/Reseorder senior kontrollant är uppdaterad med mejladress, operativinspektion@transporstyrelsen.se.

Ny kontaktperson för originalkvittona som skickas in är Carolina Olsson Einarsson, i övrigt ingen skillnad. 

Kompetensbedömning för kontrollanter

När ni skickar in dokumentationen för Kompetensbedömningar (AOC) för kontrollantcertifikat till Transportstyrelsen vill vi att ni skriver Kontrollant kompetensbedömning i ämnesraden. Detta gör handläggningsprocessen mer effektiv och minskar handläggningstiden.

Brexit information för kontrollanter

Certifikat, intyg och godkännanden utfärdade i enlighet med EASA kommer efter 31 december förbli giltiga enligt brittisk lagstiftning i två år såvida de inte löper ut tidigare. Detta betyder i klartext att någon med ett Svenskt utfärdat kontrollantcertifikat kan fortsätta att genomföra flygprov, kompetenskontroller och AOC i samma utsträckning som före den 31 december 2020 på Engelska certifikatinnehavare. Detta under förutsättning att kontrollantcertifikatet förblir giltigt. Med den information vi har just nu kommer detta att gälla tills den 31 december 2022. OBS! För att förtydliga gäller detta endast inom Storbritannien.

Kom ihåg att alltid uppdatera dig med den senaste Brexit informationen från UK CAAs webbplats.

Borttagande av ansökan/förordnande för ATPL flygprov

Den 26 november 2019 förändrades proceduren för en sökande till ett ATPL certifikat. Den tidigare proceduren där en sökande till ett ATPL flygprov behövde ansöka och få ett förordnande av Transportstyrelsen är från och med den 26 november 2019 borttagen, se Notex 2 2019.

Listor och förteckningar

I listan över kontrollanter för flygprov och kompetenskontroller i Sverige kan du söka både efter sjökontrollanter (SES) och flyglärar-PC (FIE PC).

I listorna över kontrollanter kan du läsa vad förkortningarna för behörigheterna betyder.

Nya kontrollantnummer och stämplar

Transportstyrelsen har beslutat att byta ut alla kontrollantnummer eftersom vi har fått synpunkter på att man inte vill ha sitt personnummer på protokoll som skickas runt Europa. Det nya numret kommer vara ett sexsiffrigt nummer som börjar med 5.

I samband med detta har vi även gjort det möjligt för er att köpa kontrollantstämplar med det nya numret.

PC-kontrollanter kan beställa stämplar direkt från Stämpelfabriken.

De nya kontrollantnumren innebär att ni har ert personnummer på ert kontrollantcertifikat och det nya numret på er stämpel. Om du vill få ett nytt kontrollantcertifikat med det nya numret ska du skicka in blankett BSL 14368 och skriva "Nytt certifikat på grund av nytt kontrollantnummer" på blanketten.

Vi ber dig ta hänsyn till att ansökan om nytt certifikat utgör en ökad arbetsbelastning för oss. Om du inte absolut behöver ett nytt certifikat vänta tills du ändå ska förnya, förlänga eller utöka certifikatet. Om ett stort antal ansökningar kommer in så kommer vi att prioritera de ansökningar som rör en förlängning, förnyelse eller utökning.  

Förlängning i certifikat och utfärdande av temporary

Det har dykt upp lite frågeställningar och därför vill vi poängtera några saker rörande förlängning i certifikat och utfärdande av temporary. 

  • Om PC genomförs innan 3-månadersperioden kan ni förlänga en behörighet i certifikatet.
  • Vid förnyelse kan ni förlänga en behörighet i certifikatet om behörigheten finns kvar i certifikatet.
  • När ni förlänger eller förnyar en behörighet och fyller i certifikatet ska ni fylla i samma sak på protokollet.
  • Ni får inte skriva i protokollet att ni har förlängt en behörighet i certifikatet om ni inte har gjort det.
  • Om ni har fyllt i en behörighet i certifikatet i samband med en förlängning eller förnyelse, ska inte en temporary utfärdas. 

Vi har haft flertalet fall där piloter fått ett temporary efter en PC och förväntat sig att det ska komma ett nytt certifikat på posten. Sen när det inte gjort det har de hört av sig och då har vi kunnat konstatera att det på protokollet står att certifikatet blivit ifyllt. Konsekvenserna blir då att vi måste utfärda ett nytt certifikat, med tillhörande avgift, och att piloten i värsta fall kan bli stående tills vi hinner skicka ett nytt certifikat. Det vore bra om vi kunde undvika detta. 

Part FCL och AMC/GM

Del-FCL med tillhörande AMC och GM finns publicerade på EASA:s webbplats. Du hittar dem under Aircrew regulations. Väl där klickar du på den mörkblå knappen "show regulations" för att få fram alla ändringar av förordningen. Det finns även konsoliderade versioner under en egen rubrik. Var noga med att kontrollera att alla ändringar av regelverket finns med i den konsoliderade versionen när du slår upp någonting.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!