Bli kabinbesättningsmedlem

I Sverige utbildas oftast kabinbesättningsmedlemmar i samband med rekrytering vid respektive flygbolag eller hos en fristående kabinbesättningsorganisation (CCTO). 

Krav för att arbeta som kabinbesättningsmedlem

Kraven för att arbeta som kabinbesättningsmedlem beslutas av EU. Vill du läsa mer om regelverket kan du göra det på EASAS:s webbplats (European Aviation Safety Agency) i förordningen Aircrew 1178/2011.

Utöver de reglerade krav som finns i EU förordningen så kan kraven varierar mellan olika flygbolag. Det krävs dock oftast godkänd gymnasieutbildning och goda kunskaper i engelska. Erfarenhet från serviceyrke inom till exempel hotell, restaurang eller resebranschen samt sjukvårdsutbildning kan vara meriterande.

Om du önskar arbeta som kabinbesättningsmedlem i kommersiell luftfart i en medlemsstat i europeiska gemskapen så måste du vara innehavare av ett kabinbesättningsintyg, Cabin Crew Attestation (CCA). Detta är ett intyg som bevisar att du har yrkeskompetens som tillåter dig att utföra kabinbesättningsuppgifter på registrerade flygplan i den europeiska gemenskapen.

Mer information om kabinbesättningsintyg (CCA)

För att vara berättigad till ett kabinbesättningsintyg (CCA) måste du vara minst 18 år och med godkänt resultat ha genomfört den nödvändiga grundutbildningen med tillhörande prov.

Grundutbildning

Sökande till ett kabinbesättningsintyg ska genomgå en grundutbildning för att få kännedom om luftfarten samt de tillräckliga allmänkunskaper och grundläggande färdigheter som krävs för att utföra uppgifter och fullgöra det ansvar som hänger samman med passagerarsäkerhet och flygning under normala och onormala situationer samt nödsituationer.

Grundutbildningen ska vara både teoretisk och praktiskt och innehålla minst följande ämnen enligt de regler som är beslutade av EU:

 • allmän teoretisk kunskap om luftfart och luftfartsbestämmelser som omfattar de moment som är relevanta för de uppgifter och ansvarsområden som krävs av kabinbesättningen
 • kommunikation
 • grundläggande kurs om mänskliga faktorer inom luftfart samt besättningsarbete (CRM)
 • kontakter med passagerare samt övervakning av kabinen
 • första hjälpen och flygmedicinska aspekter
 • farligt gods
 • allmän säkerhet inom luftfart
 • brand- och rökutbildning
 • överlevnadsutbildning.

I Sverige utförs grundutbildning och sökande av kabinbesättningsintyg av organisationer med godkänt tillstånd. 

Förteckning över vilka organisationer som är godkända att utfärda kabinbesättningsintyg i Sverige

Efter godkänd grundutbildning så kan ett kabinbesättningsintyg utfärdas men det kan först användas när

 • du har slutfört flygplanstyp och flygbolagskonverteringsutbildning, inklusive kontroll av minst en flygplanstyp i enlighet med flygbolagets drifthandbok enligt Air Operations (Regulation (EU) No 965/2012 del ORO), och
 • du uppfyller vissa medicinska krav enligt förordningen, Del-MED.

Efter avslutad och godkänd flygplanstyp och operatörskonverteringsutbildning ska du få ett bevis för den träningen. I beviset står din CCA-referens tillsammans med de flygplanstyper och variant (er) som du får använda.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!