Instruktörer inom flygutbildning

Här kan du läsa mer om hur du blir flyginstruktör.

Utbildning

För att få bli instruktör krävs att du genomgår utbildning vid en godkänd utbildningsorganisation (ATO). Efter genomförd utbildning ska du i de flesta fall genomföra ett instruktionspass under övervakning av en därför utsedd kontrollant (kompetensbedömning).

Förlänga eller förnya din behörighet

Vill du förlänga eller förnya din instruktörsbehörighet ska du använda någon av följande blanketter:

För att förlänga eller förnya sin behörighet som flyginstruktör krävs det också att man går på ett flyginstruktör-seminarium. Det finns en mängd organisationer som håller dessa seminarier. Vilken utbildningsorganisation som helst kan anordna ett seminarium förutsatt att de har tillstånd att utbilda till behörigheten till flyginstruktör samt att proceduren finns beskriven i sitt manualverk för hur seminariet skapas, genomförs och utvärderas.

Auktorisation att förlänga klassbehörighet som instruktör

Om du som instruktör vill ha möjlighet att förlänga klassbehörigheten SEP eller klassbehörigheten TMG ska du ansöka om detta med följande blankett.

Ansökan om auktorisation enligt FCL.945

Notera att kraven i enlighet med FCL.945 måste vara uppfyllda.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!