Bilagor till Dossier/Årsrapport

Denna sida ger en utförlig beskrivning av bilagorna till Dossier/Årsrapport, blankett TSL7365.

De dokument som ska bifogas till Dossier/Årsrapport förväntas innehålla följande information:

GM3 ORA.FSTD.100 General d)

Deviation Status

“Status of items raised during the last evaluation and date of closure”

Bifoga:

 • Senaste tillsynsrapporten av FSTD
 • Redovisning av åtgärder från senaste tillsyn

Failure details

“Details of main failures leading to training interruption or multiple occurrences of some failures”

Bifoga:

 • Lista på större fel och återkommande fel

Airport visual database

“Airport visual databases including for each visual scene, name of the airport, ATA and ICAO codes, type of visual scene (specific or generic), additional capabilities (snow model, WGS 84 compliance, EGPWS)”.

Bifoga:

 • Ett dokument med en lista på visuella databaser som är tillgängliga och kontrollerade

Reliability data

“Training hours month by month during the past year, numbers of
complaints mentioned in the technical log, training hours lost, availability rate”

Bifoga information om:

 • Antal träningstimmar redovisade månadsvis
 • Antal anmärkningar i loggboken under det senaste året
 • Antal träningstimmar som ej har genomförts p.g.a tekniska problem
 • Tillgänglighet för FSTD redovisad månadsvis i procent

Update

“Hardware and/or software updates or changes since last evaluation and planned hardware and/or software updates or changes”

Bifoga information om:

 • Större uppdateringar som genomförts eller planeras att genomföras

Documentation from performed audits and documented actions

“Documentation proving that internal audits are carried out according to the compliance monitoring programme established by the FSTD-operator”

Bifoga:

 • Dokumentation från genomförda internrevisioner
 • Dokumentation över hantering av eventuella anmärkningar från internrevisionen

Operational data

“A list of FSTD users over the previous 12 months should be provided,
with number of training hours”

Bifoga information om:

 • Statistik över antal timmar/kund under det senaste året.

Subjective open defects

”Open subjektive defects and copies of the FSTD-operators own subjective flyouts performed during the last 12 months”

Bifoga:

 • Öppna anmärkningar, från FSTD loggbok
 • Protokoll från genomförda ”Subjective flyouts” där det tydligt framgår vilka subjektiva tester som har genomförts och deras resultat, vilka flygplatser och inflygningar som använts, etc…

Emergeny protective equipment

“Documentation showing when and by whom the emergency stop, emergency light, fire extinguishers, fire alarm and any other protective equipment have been tested or checked”

Bifoga:

 • Dokumentation från utförda kontroller (daterade/signerade) av nödstopp, nödutrymningsvägar, brandsläckare och brandlarm

Failure tabulation

“Failure tabulation including categorisation of failures (by ATA chapter and Pareto diagram, ARINC classification)”

Bifoga:

 • Pareto diagram, antal anmärkningar/område/(ATA kapitel),

Exempel:
Pareto diagram, antal anmärkningar/område/(ATA kapitel)

Pareto diagram, antal anmärkningar/område/(ATA kapitel)

QTG status

“The list should include for each QTG test available, the date of run during the past year, any comment, and the status of the tests…”

Bifoga:

 • Ett dokument med samtliga QTG:er listade i master- QTG, som årligen körs automatiskt eller manuellt (QTG tracker), daterade/signerade/kontrollerade (pass/fail)
 • Viktigt att manuella tester är listade och utförda, t.ex. Visual Ground Segment test

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!