En BIR-innehavare som genomfört minst 10 timmars undervisning i instrumentflygning vid en flygskola kan tillgodoräknas hela den praktiska utbildningskursen, förutsatt att alla kompetensbaserade instrumentbehörighetsämnen har ingått i denna BIR-utbildning och bedömts av den ATO som tillhandahåller den kompetensbaserade modulkursen för flygutbildningen. Det innebär att om en BIR-innehavare sedan tidigare erhållit minst tio timmars undervisning i instrumentflygning vid en flygskola, finns det inget krav på minimum utbildningstid för en CBIR, utan det blir upp till flygskolan att bedöma hur mycket utbildning som kommer att krävas för en CBIR. Ytterligare teoretisk utbildning vid utbildningsorganisationen krävs för att täcka in alla huvudämnen.

En BIR-innehavare som uppnått 50h IFR PIC behöver enbart genomföra utbildning för att utöka privilegier till en minimum beslutshöjd på 200 fot och behöver inte genomföra någon teoretisk utbildning eller teoriexamination.