En Advanced UPRT skall med framgång vara genomförd vid ett ATO innan en första typinflygning påbörjas för

  • befogenheter att framföra ett enpilotsflygplan i flerpilotsverksamhet
  • komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda, t.ex. Beech 90/200
  • flerpilotsflygplan.

En kurs i Advanced UPRT krävs inte för de piloter som de senaste tre åren genomgått, och genom dokumentation kan styrka, utbildning och kontroll i enlighet med punkterna ORO. FC.220 och ORO.FC.230 i bilaga III (Del-ORO) till förordning (EU) nr 965/2012 eller genomgått den utbildning till instruktör för Advanced UPRT som anges i punkt FCL.915 e.1 ii i bilaga I (Del-FCL) till förordning (EU) nr 1178/2011.

En kurs i Advanced UPRT kan genomföras vid samtliga ATO som innehar godkännande enligt EASA-regler.