Utdrag från regelverket:

Icke-komplex organisation

AMC1 ORA.GEN.200(a)(1);(2);(3);(5) Management system

The organisation should identify a person who fulfils the role of safety manager and who is responsible for coordinating the safety management system. This person may be the accountable manager or a person with an operational role in the organisation.

Komplex organisation

AMC1 ORA.GEN.200(a)(1) Management system

The safety manager should act as the focal point and be responsible for the development, administration and maintenance of an effective safety management system.

(2) The functions of the safety manager should be to:
(i) facilitate hazard identification, risk analysis and management;
(ii) monitor the implementation of actions taken to mitigate risks, as listed in the safety action plan;
(iii) provide periodic reports on safety performance;
(iv) ensure maintenance of safety management documentation;
(v) ensure that there is safety management training available and that it meets acceptable standards;
(vi) provide advice on safety matters; and
(vii) ensure initiation and follow-up of internal occurrence / accident investigations.

Komplex organisation

GM1 ORA.GEN.200(a)(1) Management system

(a) Depending on the size of the organisation and the nature and complexity of its activities, the safety manager may be assisted by additional safety personnel for the performance of all safety management related tasks.
(b) Regardless of the organisational set-up it is important that the safety manager remains the unique focal point as regards the development, administration and maintenance of the organisation's safety management system.

Målsättning

Safety manager ska agera fokalpunkt i organisationen och är ansvarig för utveckling, administration och underhåll av ett effektivt säkerhetsledningssystem och ska därför:

 • ha kunskap om luftfartssystemet
 • ha kunskap om och förståelse för Kommissionens och Rådets förordningar med tillhörande AMC, CS och GM, samt övriga relevanta regler
 • besitta en administrativ förmåga
 • ha kompetens för utveckling och administration av ledningssystemet
 • ha direkt tillgång till accountable manager
 • facilitera identifiering av faror och genomförandet av riskanalyser
 • övervaka implementering av vidtagna åtgärder för att mitigera risker samt utvärdera åtgärdernas verkan
 • administrera säkerhetsrelaterad dokumentation
 • presentera regelbundna rapporter om säkerhetsutvecklingen inom verksamheten (komplexa organisationer)
 • säkerställa att utbildningar inom ledningssystem finns tillgängliga och att dessa möter verksamhetens syften (komplexa organisationer)
 • ge råd i säkerhetsrelaterade frågor
 • säkerställa de interna hanteringen av händelserapporter/utredningar.