Behövs endast för organisationer som bedriver utbildning till CPL, MPL, ATPL och/eller tillhörande behörigheter och certifikat.

Utdrag från regelverket:

ORA.ATO.210 Personnel requirements

(c) Chief flight instructor (CFI). The ATO providing flight instruction shall nominate a CFI who shall be responsible for the supervision of flight and flight simulation training instructors and for the standardisation of all flight instruction and flight simulation instruction. The CFI shall hold the highest professional pilot licence and associated ratings related to the flight training courses conducted and hold an instructor certificate with the privilege to instruct for at least one of the training courses provided.

AMC2 ORA.ATO.210 Personnel requirements

(b) Chief flight instructor (CFI)
(1) The CFI may delegate standardisation and supervision to the flight instructors. In all cases it is the CFI who is ultimately responsible for ensuring quality and standards.
(2) The CFI should, except in the case of ATOs providing flight test training, have completed 1 000 hours of flight time as pilot-in-command (PIC).
At least 500 of those hours should be on flying instructional duties related to the flying courses provided, of which 200 hours may be instrument ground time.

Målsättning

Chief Flight Instructor ska

  • ha kunskap om kraven i part-FCL
  • ha kunskap om ledningssystemet och dess kärnprocesser
  • känna till strukturen i verksamheten och interna ansvarsförhållanden
  • ansvara för standardisering av flyg- och simulatoristruktörer, och vid tillfället för intervjun, kunna redogöra för hur och med vilken frekvens han/hon planerar att genomföra detta.
  • kunna tillse att verksamheten uppfyller regler, förordningar och AMC/GM likväl som verksamhetens egna standarder.