ATO – beviljande av nya kurser

Här finns information enligt EU-förordningen Nr 1178/2011 och 290/2012 om hur flygskolan (ATO) utökar sitt utbildningsprogram.

Nya kurser

För att få utbilda till en behörighet eller certifikat krävs att utbildningen finns beskriven i flygskolans manualverk. Att utbilda på "enstaka tillstånd" är inte möjligt enligt regelverket.

För att erhålla utbildningstillstånd krävs att flygskolan:

  • Ansöker om utökning av tillstånd
  • Beskriver kursens utformning i skolans manualverk i enlighet med Del ORA

 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!