Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om UL-certifikat (TSFS 2021:26)

2022-12-20

Transportstyrelsen har gjort ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om UL-certifikat (TSFS 2021:26).

Transportstyrelsen har gjort ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om UL-certifikat (TSFS 2021:26). Nedan följer en del av de ändringar som genomförts:

  • Det blir möjligt att utbilda sig till UL- certifikat för helikopter
  • Det blir möjligt att tillgodoräkna sig teoretiska ämnen som är gemensamma för de olika kategorierna av certifikat
  • Det införs krav på repetitionsutbildning för UL-certifikat för flygplan (OBS! Detta börja gälla 24 månader efter ikraftträdande datumet)
  • Det blir möjligt för instruktörer att genomföra egna inflygningar på NLF (utom första gången en instruktör utökar med en typ av NLF)
  • Erfarenhetskravet en pilot minst måste ha på NUF eller NLF för att bli instruktör kan förkortas till minst 10 timmar som befälhavare efter bedömning av flygskolan för innehavare av giltig flyginstruktörsbehörighet för flygplan enligt förordning (EU) nr 1178/2011 eller innehavare av giltig flyginstruktörsbehörighet för segelflygplan med TMG enligt genomförandeförordning (EU) 2018/1976.

Ändringarna träder i kraft den 15 januari 2023, förutom ändringarna i 2 kap. 10 § som börjar gälla den 15 januari 2025.

Ändringarna i TSFS 2021:26 finns publicerade i TSFS 2022:105.