PEXO

PEXO är ett webbaserat pilotexaminationssystem.

Inloggningen tar några minuter och för att undvika att eleverna ser provvaktens lösenord ska inloggningen ske innan eleverna kommer in i datasalen.

Adressen för inloggningen är https://www.teoriexamination.transportstyrelsen.se.

Undersidor