PEXO

PEXO är ett webbaserat pilotexaminationssystem.

Inloggningen tar några minuter och för att undvika att eleverna ser provvaktens lösenord ska inloggningen ske innan eleverna kommer in i datasalen.

Logga in till PEXO

Demo-modul för PEXO

Transportstyrelsen erbjuder en även en demo-modul av PEXO.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Undersidor