Information till teoriansvarig

Information till teoriansvariga vid FTO och RF

Elevanmälan

För att kunna skriva teoriprov krävs det att samtliga elever är anmälda till Transportstyrelsen med uppgifter om vilken flygskola som ansvarar för den teoretiska och praktiska utbildningen samt vilken kurs som avses examineras. (Jämför med kod-dokument nedan).

Flygskolan skickar en elevanmälan på blankett L182 till elevanmalan@transportstyrelsen.se

Kod-dokument

Kod-dokument 1, Prov vid examinationer PPL 
Kod-dokument 2, Prov vid examinationer CPL, IR
Kod-dokument 3, Prov vid examinationer ATPL

Uppgifterna läggs in i examinationssystemet och ett personligt användarnamn och lösenord för eleven skickas via e-post till teoriansvarig vid flygskolan för överlämning till elev. En förskottsfaktura på grundavgiften för teoriexaminationen skickas till elevens hemadress.

Eventuella omprov debiteras i efterhand. Vid prov måste eleven ha sitt personliga användarnamn och lösenord varför elevanmälan bör göras i god tid före examinationstillfället. Eleven måste även ha med sig fotolegitimation. Informera eleverna om att en faktura kommer samt regler för provskrivning så underlättar ni för både eleven och Transportstyrelsen.

Anmälan till prov

Anmälan till prov sker direkt till en provvakt. Samtliga flygskolor uppmanas därför att ta reda på var närmaste provvakt finns tillgänglig för att komma överens om tid och plats för planerade examinationer. Eftersom examinationssystemet fungerar dygnet runt, året runt, finns goda möjligheter att planera så att det passar skolan på bästa sätt.

Provvakter

Teoriprov genomförs med av Transportstyrelsen anställda provvakter. Tillsammans med dem gör eleven själv eller flygskolan upp tid för prov och lokal. I menyn till höger hittar du en lista över provvakter.

Godkännande att skriva prov

För att en elev ska kunna skriva teoriprov i systemet krävs att den teoriansvariga vid flygskolan först har godkänt eleven för att skriva prov. Den teoriansvariga godkänner eleven genom att i systemet markera att eleven gjort skolprov med godkänt resultat.

Genomförande av prov

Proven är helt datoriserade, vilket innebär att alla bilagor som krävs för att svara på frågorna finns tillgängliga i systemet. Fortfarande är det dock tillåtet för CPL, ATPL och IR-eleverna att ha med sig CAP manualerna 696, 697, 698 samt Jeppesen General Student Pilot Route Manual till proven. Vid provsituationen är det alltid bilagan som finns i systemet som gäller, men det kan finnas fördelar med att kunna mäta osv. i en riktig pappersbilaga. För PPL-elever finns bilagor som flygskolorna kan ladda hem från Transportstyrelsens webbplats, kopiera och skicka med eleverna vid provtillfället.

Efter genomfört prov får eleven direkt reda på om han eller hon är godkänd eller underkänd. Det exakta resultatet kan teoriansvarig vid elevens flygskola ta fram direkt efter eleven har genomfört ett prov. Teoriansvarig vid flygskolan kan även skriva ut ett PDF-dokument med en översikt på elevens prov med syllabus-referenser för frågorna samt vilka frågor som eleven svarade rätt på. För ett godkänt resultat krävs minst 75 %. Avrundning sker neråt till närmaste heltal. Samtliga teoriprov har ett tidstillägg på 10 minuter jämfört med provtiderna enligt JAR-FCL. Detta för att kompensera eventuella laddningstider av frågor via Internet.

Återmatning

Någon återmatning vid vilken eleverna får möjlighet att se hela frågan inklusive svarsalternativ är av sekretesskäl inte möjlig. Samtliga frågor i samtliga ämnen är granskade av svenska experter, men om eleven ändå uppfattar någon fråga som felaktig ska eleven markera detta med en kommentar i provet, samt muntligen kommunicera problemet med teoriansvarig vid sin flygskola som för informationen vidare till Transportstyrelsen.

Testsystem

För att eleverna ska få möjlighet att "känna" på systemet finns en länk till en demomodul av PEXO i länkarna i vänstermenyn.

Kontaktpersoner

Om ni har frågor eller behöver support, är ni välkomna att kontakta Transportstyrelsens kontaktpersoner.

Handläggare teoretisk examination Alexander Röstberg
E-post: alexander.rostberg@transportstyrelsen.se

Flyginspektör Pär Wilund
E-post: par.wilund@transportstyrelsen.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!