Teoriprov

Teoriprov i PEXO

Transportstyrelsen använder ett digitalt system för teoretisk examination av piloter. Teoriproven genomförs online med hjälp av ett system som heter PEXO.

Önskar du prova systemet finns det en demonstrationsmodul där du kan se hur systemet är uppbyggt och hur det används.

Till dig som går pilotutbildning

Nytt måldokument PPL/LAPL

Information om det nya måldokumentet för PPL/LAPL hittar du här

Bidra med frågor till PPL-prov

Som ett led i att ständigt förbättra vår frågebank med PPL-frågor tar vi gärna emot förslag på frågor vi kan ställa. För det ändamålet har vi tagit fram en blankett man kan använda sig av.

Om du har någon fråga du tycker att vi bör ställa så får du gärna bidra genom att skicka in den till oss! Blanketten hittar du här

Kontaktuppgifter

Support gällande PEXO finns tillgängligt vardagar mellan kl 8:00-16:30. Skicka dina frågor till följande e-postadress:

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!