Kontrollanter för flygprov, kompetenskontroll och språktest

Här finns listor över olika typer av kontrollanter för flygprov och kompetenskontroller.

Anmälan till flygprov

Anmälan till flygprov samt förstagångsutfärdande kompetensbedömningar för instruktörer genomförs via formulär: Anmälan till flygprov och kompetensbedömning

Borttagande av ansökan/förordnande för ATPL flygprov

Från och med den 26 november 2019 förändras proceduren för en sökande till ett ATPL certifikat. Den tidigare proceduren där en sökande till ett ATPL flygprov behövde ansöka och få ett förordnande av Transportstyrelsen är från och med den 26 november 2019 borttagen, se Notex 2 2019.

Listor och förteckningar

I listan över kontrollanter för flygprov och kompetenskontroller i Sverige kan du söka både efter sjökontrollanter (SES) och flyglärar-PC (FIE PC).

I listorna över kontrollanter kan du läsa vad förkortningarna för behörigheterna betyder.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om listorna, skicka e-post till flygutbildning@transportstyrelsen.se

 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Relaterad information

Har du frågor kring flygutbildning?

Skicka dina frågor kring flygutbildning (ej frågor kring certifikat) till e-postadressen flygutbildning@transportstyrelsen.se