Kontakta certifikat- och medicinhandläggare

Här hittar du kontaktuppgifter till certifikat- och medicinhandläggare. 

Just nu har vi betydligt längre handläggningstider ca 25 arbetsdagar, än de normala ca 10 arbetsdagarna för kompletta ärenden som rör flygcertifikat (ej medicin). Det är högt inflöde av ärenden i kombination med resursbrist som är orsak till detta.

Vi strävar efter att så snart som möjligt få ner handläggningstiderna. Om det är svårt att komma fram på telefontiden har du möjlighet att skicka ett e-postmeddelande till vår funktionsbrevlåda. Där tar handläggaren löpande hand om och besvarar de meddelanden som kommer till denna låda.

Flygcertifikat

Hit ska alla frågor gällande pågående ärenden. Referera då till certifikatnummer eller ärendenummer (ex TSCERT2020-12234)

luft.certifikat@transportstyrelsen.se

Mejla om flygcertifikat via formulär.

Fyll i formulär vid frågor om flygcertifikat 

Registraturen

Här ska all handlingar in som påverkar certifikatet ex. skilltest, ZFTT dokumentation, LIFUS, AOC, PC

certifikat.w3d3@transportstyrelsen.se

Ring oss

Telefonnummer: 0771-29 00 60

Telefontid: Måndag – onsdag* 09.00 – 11.00 

*Från den 18 november utgår tillsvidare telefontiden på torsdagar och fredagar.

Mejla om flygmedicin

Kontakta oss via formulär om flygmedicin

luft.medicin@transportstyrelsen.se

Flygtekniska frågor, Del 66/147

Om du har frågor rörande flygteknisk underhållspersonal eller utbildning kontaktar du flygteknisk inspektör för Del 66/147. Använd INTE formuläret till flygcertifikat eller flygmedicin.

http://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/Flygteknisk-underhallspersonal-ny/

Frågor kring UAS

http://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/Obemannade-luftfartyg-UAS/

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!