Erfarenhet och kvalifikationer för skolans personal ska fastställas i handboken (MTOE) i enlighet med offentliggjorda kriterier och skolans egna krav på personalen med ett beskrivet förfarande och en standard som godkänts av den behöriga myndigheten. För Assessorer tillkommer även specifika kvalifikationskrav i appendix III till AMC till Del-66.

MTOE innehålla procedur för hur komplettering av kunskap ska ske för att kunna auktorisera personalen med ny kategori/ subkategori.

6 månaders kategoripraktik samt teoretisk förutsättning enligt TS fastställda kriterier är ett grundkrav. Om bedömning behöver genomföras vid ansökan om ändring av tillstånd med ny kategori, så kan kompetensbedömning göras av TS mot en insänd plan/individ för att säkerställa att Del-147 organisationens personal har/har skaffat sig kompetens för det nya "scope of approval" de ansöker om.

Referens: Del 147.A.105 (f), TSL 2009-6023