Del-147 organisationerna måste genom en procedur beskriva hur de följer upp, bedömer samt säkerställer externpraktikplatser för sina elever, för att de ska ha en möjlighet att uppfylla kraven för Basic Training. Praktiken ska vara i civil miljö och på luftfartyg med civilt TC som underhålls med civilt underhållssystem, samt i rätt kategori för den genomförda utbildningen.

Detta ska säkerställas genom kontrakt mellan Del-147 och Del-145 organisationerna där det tydligt ska framgå mot vilken kategori eleven ska praktisera .

En utbildning (Basic Training) riktad mot en viss kategori(subkategori) ska kunna uppvisa att teori, teoriexamination, närvarotid, praktik och praktikexamination har genomförts på ett godkänt sätt och riktade till rätt kategori. Alltså ska Del-147 organisationen kunna uppvisa att eleven genomfört praktik (intern/extern) som i tillämpliga delar är riktad mot den kategori där CoR ska ges.

Referens: Del 147.A.200 (d) TSL 2009-6023