Att driva en Del-147 skola

Transportstyrelsens information till Del-147 organisationer.

Årlig information

Transportstyrelsen ger normal årliga seminarier riktade till Del-147 organisationer enligt följande:

  • Seminarium för Del-147 organisationer
  • Seminarier för AM,QM

Observera att på grund av rådande pandemi kommer våra seminarier att ställas in under 2021. Detsamma gäller för vår elevinformation tills dess att omständigheterna ändras.

Du finner planerade datum för dessa på sidan seminarier och information.

Vi erbjuder normalt en möjlighet till återkommande årlig elevinformation på skolan. För vår planering behöver vi få önskemål om datum för dessa informationsmöten minst 2 månader innan önskat datum. 

Ansökan om förändring av gällande tillstånd

Ansökan görs med minst de handlingar som krävs i ansökningsblanketten om ändring av befintligt tillstånd eller handbok. Om ytterligare krav ställs, så meddelas den sökande om dessa genom en kompletteringsanmodan.

Du hittar blanketten under "relaterad information". 

Ansökan om förändring av MTOE-handbok

Ansökan görs med minst de handlingar som krävs i ansökningsblanketten om ändring av befintligt tillstånd eller handbok. Om ytterligare krav ställs, så meddelas den sökande om dessa genom en kompletteringsanmodan.

Du hittar blanketten under "relaterad information".

Information om årsavgifter

Vid förändringar av gällande tillstånd och byte av ledningspersonal tar
transportstyrelsen ut en avgift. Avgiften täcker den tid Transportstyrelsen
lägger på ärendet samt eventuella resekostnader utomlands.

Handboksrevisioner och den årliga verksamhetstillsynen ingår i årsavgiften. Särskild tilläggskostnad kan även utgå för ytterligare privilegium som verksamheten valt att ansöka om, exempelvis så som andra lokaliseringsorter utöver den på huvudsakliga, undervisning på annan plats eller distansundervisning genom IKT-lösning.

En ny årlig avgift för distansutbildning kommer att införas under 2021 för dom utbildningsorganisation inom Del-147 som ansökt om att få bedriva distansundervisning enligt AMC paragraf 147.A.130 (A) till regelverket EASA Del-147. 

Aktuella avgifter hittar du under "relaterad information".

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!