Att driva en Del-147 skola

Transportstyrelsens information till Del-147 organisationer

Årlig information

Transportstyrelsen ger årliga seminarier riktade till Del-147 organisationer enligt följande:

  • Seminarium för Del-147 organisationer
  • Seminarier för AM,QM

Du finner planerade datum för dessa på sidan seminarier och information.

Vi erbjuder årlig elevinformation på skolan. För vår planering behöver vi få önskemål om datum för dessa informationsmöten minst 2 månader innan önskat datum. 

Ansökan om förändring av gällande tillstånd

Ansökan görs med minst de handlingar som krävs i ansökningsblanketten om ändring av befintligt tillstånd eller handbok.

Du hittar blanketten under "relaterad information". 

Ansökan om förändring av MTOE-handbok

Ansökan görs med minst de handlingar som krävs i ansökningsblanketten om ändring av befintligt tillstånd eller handbok.

Du hittar blanketten under "relaterad information".

Information om årsavgifter

Vid förändringar av gällande tillstånd och byte av ledningspersonal tar
transportstyrelsen ut en avgift. Avgiften täcker den tid Transportstyrelsen
lägger på ärendet samt eventuella resekostnader utomlands.

Handboksrevisioner och den årliga verksamhetstillsynen ingår i årsavgiften. 

Aktuella avgifter hittar du under "relaterad information".

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!