Tillgodoräknande av styrkta kunskaper

Du kan ansöka om att få dina teoretiska kunskaper tillgodoräknade. Detta kan bli aktuellt om det har gått mer än tio år sedan du genomförde din teoretiska utbildning och ännu inte har ansökt om utfärdande av ett Del-66 certifikat.

Bra att veta

Det regelverk som beskriver detta började gälla 2012-08-01. De utbildningsintyg som är utfärdade innan dess får startdatum 2012-08-01. Detta innebär att det först är tio år från det datumet som det kan bli aktuellt att ansöka om tillgodoräknande av styrkta kunskaper.
De kunskaper som kan tillgodoräknas är endast de som har utförts i en Del-147 organisation enligt Del-66 utbildningsunderlag.

Granskning och resultat

När Transportstyrelsen granskar dina styrkta kunskaper, så jämför vi det utbildningsunderlag som ligger till grund för ditt utbildningsintyg med dagens utbildningsunderlag.

Granskningen innefattar modul, undermodul och kunskapsnivån.

Transportstyrelsen utfärdar ett dokument och meddelar dig skriftligen om de tillgodoräknanden som är beviljade.

Ett utfärdat dokument om tillgodoräknande av styrkta kunskaper är giltigt i tio år. Efter det kan du återigen ansöka om tillgodoräknande av styrkta kunskaper.

Ansökan

Du ansöker genom att fylla i blankett "Ansökan om tillgodoräknande av styrkta kunskaper".
Till ansökan ska du bifoga de utbildningsintyg som granskningen ska baseras på. 

Skicka din ansökan tillsammans med tillhörande dokument via e-post till

flygtekniker@transportstyrelsen.se 

Ansökan kan även skickas till följande adress:
Transportstyrelsen
Luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!