Ta bort begränsning

En begränsning kan du få in i ditt EASA Del-66 certifikat när det konverteras från det nationella systemet in till EASA eller efter en regelförändring (EU 1149/2011) som blev gällande 2012-08-01.

Följande ska skickas in vid ansökan om att ta bort en begränsning:

  • FORM 19
    Ansökan ska vara underskriven av sökanden och skickas in i original.
  • Del-66 certifikat
    Det senaste utgivna certifikatet ska skickas in i original.
  • Intyg
    Intyg bestående av genomförd praktisk erfarenhet, examination eller annan relevant kvalifikation. Du kan läsa mer om detta på sidan begränsning i certifikatet.

Skicka din ansökan tillsammans med tillhörande dokument till:

Transportstyrelsen
Luftfartsavdelningen, Certifikat
601 73 Norrköping.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!