Förnyelse

Ett EASA Del-66 certifikat måste förnyas vart femte år.

Vid en förnyelse behöver du inte visa att du har utfört underhållsarbete under den gångna tiden sedan certifikatet förnyades sist.

Hur du missat att förnya ditt certifikat i tid, så måste du själv intyga att du inte har utfärdat något underhållsintyg under tiden som certifikatet varit ogiltigt. Intyget ska bifogas ansökan om förnyelse eller ändring.

Om ditt Del-66 certifikat har förkommit, stulits, eller blivit oläsligt kan du begära att få en dubblett utskriven. Blanketten ersätter "Del-66 certifikat" i original vid ansökan om förnyelse eller ändring.

Följande ska skickas in vid ansökan om förnyelse: 

  • FORM 19, blankett L1742
    Ansökan ska vara underskriven av sökanden och skickas in i original.
  • Del-66 certifikat
    Det senaste utgivna certifikatet ska skickas in i original.

Skicka din ansökan tillsammans med tillhörande dokument till:

Transportstyrelsen
Luftfartsavdelningen, Certifikat
601 73 Norrköping.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!