Flygtekniker

Här hittar du information för flygtekniker och mekaniker.

Från och med den 1 november 2022 skickar Transportstyrelsen ut AML Del-66 certifikat till registrerad folkbokföringsadress.

Det går också att hämta upp Del-66 certifikatet i Transportstyrelsens reception i Norrköping mot uppvisande av godkänd id-handling eller motsvarande efter överenskommelse på förhand.

Del-66 certifikat med folkbokföringsadress utomlands skickas till utlandet i ett ”rekommenderat brev” med spårningsnummer.

Vid ytterligare frågor och om det är svårt att komma fram på telefon har du alltid möjlighet att skicka ett e-postmeddelande till vår funktionsbrevlåda - flygtekniker@transportstyrelsen.se

För att kunna jobba som flygteknisk underhållspersonal, så måste du först få grundläggande kunskaper, grundläggande erfarenheter och sedan ansöka om ett Del-66 certifikat. Del-66 certifikatet ger dig möjlighet att jobba i flygunderhållsorganisationer som har europeiskt tillstånd och även som enskild tekniker på icke komplexa luftfartyg.

Från och med 2019 innehåller Del-66 regelverket och certifikatet kategorierna B2L och L.

Innehavaren av B2L får möjlighet att utföra underhåll av avionik och elektriska system på icke komplexa luftfartyg. 

Innehavaren av ett L får, beroende på underkategori, möjlighet att utföra underhåll på olika typer av segelflyg, ballonger och luftskepp.

Här kan du få information om:

Nytt utseende på Del-66 certifikat

Förklaring och Språköversättning av flygteknikercertifikat

Med anledning av införande av regelverksändring (EU) 2018/1142 för fortsatt luftvärdighet, så har mallen för flygteknikercertifikatet (EASA blankett 26) utökats med fler kategorier och även med mer text.

Detta innebär att certifikatet blir väldigt svårläst, då texten måste minskas i mallen för att få plats med all information.
Transportstyrelsen har av den anledningen beslutat att ta bort den svenska texten i certifikaten och endast följa regelverkskravet från EASA. Där beskrivs att certifikatet måste vara utformat med engelsk text.

För att fortfarande vara tydliga, så har en översättningstabell tagits fram som baseras på de indelningar som finns i mallen.

Mer information får du i dokumentet Förklaring och språköversättning av flygteknikercertifikat (blankett 26) enligt Del-66.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!