Certifikat och utbildning

Här hittar du information om flygledar- och AFIS-utbildningar, flygskolor, flygmedicin, flygteknisk utbildning, flygteknisk underhållspersonal, teoretiska examinationer, kontrollanter med mera.

Om du inte längre nyttjar ditt certifikat

För dig som inte nyttjar ditt certifikat och som inte vill få årsavgiften debiterad, måste ansöka om att få certifikatet återkallat, tillfälligt upphävt eller förvarat.

Läs mer på sidan Om du inte längre nyttjar ditt certifikat.

Implementering av "All weather operations" och nya bränslebestämmelser i teoriexaminationer

Regelförändringarna som började gälla 30 oktober 2022 i förordning (EU) 965/2012 kommer implementeras i teoriexaminationer för ATPL, CPL, IR, CBIR och BIR 15 mars 2023.

Publicerades 2023-02-13

Presentationer från skolchefsmötet för ATO

Transportstyrelsen har publicerat presentationerna från skolchefsmötet för ATO som genomfördes 8-9 februari 2023.

Publicerades 2023-02-10

EPAS 2023-2025

EASA har publicerat en ny EPAS för åren 2023-2025.

Publicerades 2023-01-20

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om UL-certifikat (TSFS 2021:26)

Transportstyrelsen har gjort ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om UL-certifikat (TSFS 2021:26).

Publicerades 2022-12-20

Ändringar i måldokument för LAPL/PPL

Transportstyrelsen har publicerat ändringar i måldokumenten för LAPL/PPL. Ändringarna avser rättningar av stavfel, uppdaterade referenser samt några lättnader i kunskapskraven

Publicerades 2022-11-29