Certifikat och utbildning

Här hittar du information om flygledar- och AFIS-utbildningar, flygskolor, flygmedicin, flygteknisk utbildning, flygteknisk underhållspersonal, teoretiska examinationer, kontrollanter med mera.

Om du inte längre nyttjar ditt certifikat

För dig som inte nyttjar ditt certifikat och som inte vill få årsavgiften debiterad, måste ansöka om att få certifikatet återkallat, tillfälligt upphävt eller förvarat.

Läs mer på sidan Om du inte längre nyttjar ditt certifikat.

Nytt format på användarnamn i PEXO

Format på användarnamn för elever i PEXO kommer att ändras.

Publicerades 2023-05-15

Språkkontrollanter - Fordonsförare på flygplatser

Sedan 7 januari 2023 finns ett krav på att alla fordonsförare som arbetar
på en flygplats skall kunna visa upp ett certifikat/intyg på minst operativ nivå i svenska språket. Utbildade språkkontrollanter hos Transportstyrelsen kommer kunna genomföra dessa bedömningar.

Publicerades 2023-05-02

EASA webinar för flyglärare

EASA kommer genomföra ett webinar för flyglärare den 28 mars.

Publicerades 2023-03-22

Upprätthållande av ATPL/IR-teori för IR-behörigheter begränsade till tredjeland

Ny tillämpning avseende upprätthållande av ATPL/IR-teori för IR-behörigheter begränsade till luftfartyg i tredjeland.

Publicerades 2023-03-13

Ny tolkning gällande giltighetstid av ATPL-teori

Med anledning av en ny tolkning av FCL.025 i förordning (EU) 1178/2011 så kommer ett CPL-certfikat enbart kunna tas ut inom 36 månader från slutförd teoriexamination till ATPL.

Publicerades 2023-03-10