Bro-avgift i Motala

Nu kostar det pengar att köra över bron över Motala-viken.
Bro-avgiften började gälla den 1 februari 2015.

Vad kostar en resa över bron?

Personbilar, lätta lastbilar och bussar: 5 kronor

Tunga lastbilar (som väger över 3,5 ton): 11 kronor

Vem ska betala bro-avgift?

Personbilar, lastbilar och bussar som kör över bron ska betala avgiften.

Avgiften tas ut dygnet runt, året runt.

Det är den som äger bilen som får räkningen
oavsett vem som kör.

Hur betalar du?

När du kör över bron finns det kameror
som läser av registrerings-skyltarna automatiskt.

Du betalar inte direkt
utan får en räkning skickad hem efteråt.

Räkningen kommer månaden efter du kört över bron.

På räkningen finns alla resor som du gjorde månaden innan.

Om du inte betalar räkningen i tid
måste du betala en försenings-avgift på 300 kronor.

Om du ändå inte betalar din avgift
får du också en tilläggs-avgift på 500 kronor.

 

Ett exempel:

I februari kör Sara sin bil över Motala-bron 4 gånger.

Varje resa registreras automatiskt
av en kamera vid betalstationen.

I mitten av mars får Sara ett brev hem.
Där står det vad hon ska betala för alla resorna.

(4 resor som kostar 5 kronor per gång = 20 kronor)

I slutet av april betalar Sara bro-avgiften för februari.

Varför ska vi ha en bro-avgift?

Bron över Motala-viken har byggts
för att man lättare ska komma fram i trafiken
och för att miljön i Motala ska bli bättre.

Kommunen lånade pengar
för att bygga bron.
Nu ska alla som använder bron
hjälpa till att betala tillbaka lånet,
genom att betala lite
varje gång de åker över den.