Få fordonskatt tillbaka efter skrotning

När ditt fordon är skrotat
betalar du inte fordonsskatt.
Om du redan betalat skatt
betalar vi tillbaka pengarna.
Så är det också för fordon
som blir avregistrerade
även om de inte blir skrotade.

För andra fordon än personbil,
lätt lastbil och buss
får du också tillbaka pengarna
från den dag du avregistrerar ditt fordon.
Så är det också för fordon
som avregistreras även om de inte skrotas.