Om vi har gjort fel

Om du tycker att vi har gjort fel
med din fordonsskatt
eller med en dröjsmålsavgift,
kan du kontakta Skatteverket
via Skatteverkets webbplats.

Om du ber om en rättelse
eftersom någon annan person
är skyldig att betala fordonsskatten
måste du kontakta oss senast 60 dagar
efter att skatten ska vara betald.

Det är viktigt att du ändå betalar skatten.
Om skatteverket sedan gör en ändring
får du pengarna tillbaka.