AM - moped klass I

AM betyder att du får köra moped klass I.
Den kallas också EU-moped.
Du får även köra moped klass II,
traktor och motorredskap
som kan köras i max 30 km/timmen.
Du måste vara minst 15 år.