Vilka körkort gäller i Sverige?

Körkort från dessa länder kan du få använda i Sverige:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland,
Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, 
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, 
Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, 
Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Dessa länder tillhör det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, EES.

Viktigt för dig att veta

Du får använda körkort från något av dessa länder 
när du kör i Sverige 
om du också får använda körkortet 
i det land det kommer ifrån.
Du får inte använda ett körkort från något av dessa länder 
när du kör i Sverige
om du också har ett svenskt körkort 
som Transportstyrelsen har tagit tillbaka.
Du får inte heller använda ditt utländska körkort 
om du har bytt ut det mot ett svenskt körkort.