Byta annat utländskt körkort till svensk körkort

Om ditt körkort kommer från ett EES-land 
så får du byta ditt utländska körkort mot ett svenskt körkort.

Om ditt körkort kommer från Schweiz eller Japan 
kan du få byta ditt utländska körkort mot ett svenskt.
Men bara om du bor i Sverige 
och du uppfyller kraven för att få körkortstillstånd. 
Transportstyrelsen beslutar om du får byta 
ditt utländska körkort mot ett svenskt.

Om ditt körkort kommer från något annat land
får du inte byta det mot ett svenskt körkort.