Regler för körkort

Alla som har fått körkort för första gången 
har det på prov i 2 år.
Om du bryter mot trafikreglerna 
kan Transportstyrelsen ta tillbaka ditt körkort.

Du måste göra nya prov 
för att få ett nytt körkort
om Transportstyrelsen tar tillbaka körkortet under de 2 första åren.

Det här gäller när du tar körkort första gången. 
Tar du nya behörigheter 
omfattas även de nya behörigheter 
om det återstår tid från din första behörighet.