Kunskapsprovet

På kunskapsprovet ska du svara på frågor.
Du ska visa att du bland annat kan trafikreglerna.

Innan du gör kunskapsprovet 
ska du visa en godkänd legitimation
som visar vem du är. 
Det kan vara ett id-kort till exempel.