Har du svårt med det svenska språket?

Om du har svårt att läsa kunskapsprovet
kan du ansöka om att få göra provet muntligt. 
Det gör du hos Trafikverket.
Du kan också ansöka om 
att få längre tid på dig att göra provet.

Om du inte klarar provet, inte blir godkänd,
får du boka en ny tid 
efter att du har gjort körprovet.
Då måste du också betala för kunskapsprovet en gång till.
Du får göra provet så många gånger som du vill.