Fordonet får ett registreringsnummer

När registreringsbesiktningen
och identitetskontrollen är godkänd
registrerar besiktningsföretaget ditt fordon
i vägtrafikregistret.

Fordonet får ett registreringsnummer
och Transportstyrelsen skickar registreringsskyltar
och registreringsbevis till den svenska adress
där du är folkbokförd.