Besikta fordonet

Ibland behöver ditt fordon göra en vanlig besiktning
när registreringsbesiktningen är färdig.
Kontakta ett besiktningsföretag
så svarar de på frågor om besiktning.