Fordonets ägare ska ansöka om ursprungskontroll

Tänk på att det är den person som ska vara
registrerad ägare för fordonet
som ska ansöka om ursprungskontroll.
Om fordonet byter ägare
innan fordonet är registrerat i vägtrafikverket
gäller inte ursprungskontrollen.
Då måste den nya ägaren göra en ny ansökan.