Detta ska du också skicka med när du ansöker om flyttsak eller arvegods

Ansöker du om tillfällig registrering
ska du skicka in ett svenskt bevis om trafikförsäkring.

Ansöker du om flyttsak
ska du skicka in dokument som visar
att du har ägt och använt fordonet
i minst 12 månader.
Det kan till exempel vara en kopia på fordonets
utländska försäkringsbevis.

Ansöker du om arvegods
ska du skicka in dokument som bevisar
att du har ärvt fordonet
av en person som har bott i utlandet
och som nu är död.
Pappren kan vara kopior på bouppteckning
eller testamente.

Du ska skicka alla dokument och intyg till
Transportstyrelsen
701 96 Örebro

Tänk på att de dokument du skickar till oss
är så kallade värdehandlingar.
Fråga företaget som skickar dina dokument
hur du ska göra
för att värdehandlingar ska vara säkra.

Transportstyrelsen måste spara
alla originaldokument
som vi får in i våra arkiv.
Därför kan du inte få tillbaka originaldokument
som du skickar till oss.