Synnedsättning

Under flygresan får passagerarna information från högtalarna.
Vid varje sittplats ska det finnas en skriven information
om säkerheten ombord på flygplanet.
Några flygbolag har sådan information i punktskrift
eller taktila bilder.
Men det vanligast är
att du får egen information berättad för dig av personalen.
Tala om för personalen när du går ombord
att du har synnedsättning.