×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Synnedsättning

Under flygresan får passagerarna information från högtalarna.
Vid varje sittplats ska det finnas en skriven information
om säkerheten ombord på flygplanet.
Några flygbolag har sådan information i punktskrift
eller taktila bilder.
Men det vanligast är
att du får egen information berättad för dig av personalen.
Tala om för personalen när du går ombord
att du har synnedsättning.