Kognitiva funktionsnedsättningar

Om du har kognitiv funktionsnedsättning
ska personalen kunna hjälpa dig
till exempel med att förklara vad du ska göra
om det blir en olycka.
De kan också hjälpa till med att öppna förpackningar och annat.