Ombord på flygplanet

Säkerhet

Alla passagerare måste kunna förstå 
den säkerhetsinformation som personalen på flygplanet ger.
En person med nedsatt syn eller hörsel 
ska få egen information.
Därför är det viktigt att du talar om 
för flygplanets personal om du har nedsatt syn eller hörsel.

Det finns regler för var man ska sitta
om man inte själv kan ta sig till en nödutgång.
Varje flygbolag och typ av flygplan har sina egna regler om det.

Toalettbesök

Toaletter på flygplan är ofta små 
och det är svårt att använda dem 
om man behöver rullstol.
Ibland kan det finnas en särskild rullstol på planet 
om man behöver gå på toaletten.

Personalen på flygplanet kan ofta hjälpa till 
med att flytta dig till toaletten 
men de kan inte hjälpa till inne på toaletten.

Fråga ditt flygbolag innan du reser 
om rullstol finns på flygplanet 
och om flygplanets toaletter är handikappanpassade.
Om du inte kan gå på toaletten själv 
ska du resa med någon som kan hjälpa dig.

De minsta flygplanen har oftast ingen toalett alls.
Det är flygplan som inte flyger längre sträckor än under en timme.