Assistans och ledsagning när du kommer fram

När du kommer fram
ska personal möta dig utanför dörren till flygplanet.
De hämtar dig inne i flygplanet
efter att alla de andra passagerarna har gått av.
Du får ledsagning till platsen
där du hämtar ditt bagage.

De följer dig också genom passkontroll
och tullkontroll om du rest till ett annat land.
Assistansen slutar där du går till nästa färdsätt,
som kan vara buss tåg, taxi eller bil.

Om du ska flyga vidare med ett annat flygplan
hjälper de dig till det andra flygplanet.

Flytta över till egen rullstol

Du får flytta över till din egen rullstol
när du kommit ut genom flygplanets dörr.
Men om du har elrullstol lånar du flygplatsens egen rullstol
tills du kommer till din elrullstol vid bagageutlämningen.