Att resa med funktionshinder

På de här sidorna finns information
för personer med funktionsnedsättning.
Här finns också information
för dig som har nedsatt rörlighet.
Det finns också information
för dig som har astma eller allergi.