Miljön i havet

Vi ska vara rädda om Sveriges långa kust,
skärgårdar och sjöar.

Transportstyrelsen vill att alla människor
som åker båt ska tänka på miljön.

Skydda fåglar och djur

Låt fåglar och djur vara ifred
på våren och försommaren.
Var inte i fågelområden och sälskyddsområden,
där fåglar och sälar ska få vara för sig själva.

Var försiktig med eld

Elda inte om det finns risk för
att det ska börja brinna i naturen.
Elda inte där du kan skada berg,
mark eller växter.

Sopor, kiss och bajs

Ta med dina sopor hem
eller släng dom i soptunnor.
Släng aldrig sopor i vattnet.

Om du inte hittar en toalett
ska du gräva ner kiss och bajs ordentligt.

Hundar

Alla hundar ska vara kopplade i naturen
mellan den 1 april och den 20 augusti.

Stör inte

Du ska inte åka vattenskidor eller vattenskoter
nära en badplats eller nära andra båtar.

Kemikalier och gifter

Om du ser ett oljeutsläpp eller annat
som kan vara farligt
ska du rapportera det till Kustbevakningen.

Använd alkylatbensin, och TC-W3olja till äldre
tvåtakts utombordsmotorer.
Använd bara bottenfärg som är tillåten
för det vatten där du har din båt.

Regler för toalettavfall från fritidsbåtar

Det är förbjudet
att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar.
Du som har båt

får inte tömma båtens toalett i havet.
Förbudet gäller hela landet.

Hamnar för fritidsbåtar ska ha platser
som kan ta emot toalettavfallet från fritidsbåtar.
Äldre båtar kan slippa tömma båtens toalett i land.
De måste då vara k-märkta.