Yrkestrafik

Välj kategori

Ställ fråga om färdskrivare

Dokument till TSTRYT ärende

För komplettering av dokument till TSTRYT ärende, använd e-tjänsten Komplettera ärende med dokument.

Ställ fråga om förartillstånd för medborgare utanför EES

Dokument till TSTRYT ärende

För komplettering av dokument till TSTRYT ärende, använd e-tjänsten Komplettera ärende med dokument.

Ställ fråga om gemenskapstillstånd för internationell godstrafik

Dokument till TSTRYT ärende

För komplettering av dokument till TSTRYT ärende, använd e-tjänsten Komplettera ärende med dokument.

Ställ fråga om kontrolldokument för internationell persontrafik med buss (waybill)

Dokument till TSTRYT ärende

För komplettering av dokument till TSTRYT ärende, använd e-tjänsten Komplettera ärende med dokument.

Ställ allmän fråga om Kör- och vilotider

Dokument till TSTRYT ärende

För komplettering av dokument till TSTRYT ärende, använd e-tjänsten Komplettera ärende med dokument.

Ställ fråga om Kör- och vilotider - överklagan av tillsynsavgift

Dokument till TSTRYT ärende

För komplettering av dokument till TSTRYT ärende, använd e-tjänsten Komplettera ärende med dokument.

Ställ fråga om taxi

Dokument till TSTRYT ärende

För komplettering av dokument till TSTRYT ärende, använd e-tjänsten Komplettera ärende med dokument.

Ställ fråga om trafiktillstånd

Dokument till TSTRYT ärende

För komplettering av dokument till TSTRYT ärende, använd e-tjänsten Komplettera ärende med dokument.

Ställ fråga om transporttillstånd

Dokument till TSTRYT ärende

För komplettering av dokument till TSTRYT ärende, använd e-tjänsten Komplettera ärende med dokument.

Ställ fråga om vikt och dimensionsbestämmelser

Dokument till TSTRYT ärende

För komplettering av dokument till TSTRYT ärende, använd e-tjänsten Komplettera ärende med dokument.

Ställ fråga om yrkeskompetensbevis

Dokument till TSTRYT ärende

För komplettering av dokument till TSTRYT ärende, använd e-tjänsten Komplettera ärende med dokument.

Ställ fråga om överlast

Dokument till TSTRYT ärende

För komplettering av dokument till TSTRYT ärende, använd e-tjänsten Komplettera ärende med dokument.

Kontaktuppgifter