Fordonstekniska uppgifter och släpvagnsvikter

I vår e-tjänst fordonets skulder kan du se betalningsinformation för
trängselskatt, fordonsskatt, felparkeringsavgift och infrastrukturavgift
för fordon som du äger. För att kontrollera om det finns obetalda
fordonsrelaterade skulder på ett visst fordon kan du kontakta
Transportstyrelsens kundtjänst för fordonsfrågor på 0771-14 15 16

Folkbokföringen på Skatteverket meddelar automatiskt adressen till Transportstyrelsen. Har du läst vår informationssida om adresser i vägtrafikregistret? Där hittar du svar på de flesta frågor om adresser

Här kan du få hjälp med vilka lagar och regler som gäller för olika fordon.

Jag har saluvagnslicens

Vad vill du göra

Vad vill du göra

För att beställa ersättningsskylt eller utökning av antal saluvagnsskyltar behöver du fylla i beställningsblanketten.

Du måste ha en saluvagnslicens för att kunna beställa en saluvagnsskylt. Läs mer här Saluvagnslicens - Transportstyrelsen.

Välj kategori

Här kan du läsa mer om saluvagnsskyltar och saluvagnslicens. Saluvagnslicens - Transportstyrelsen.

Vill du beställa nya skyltar? Gör din beställning direkt i vår e-tjänst.

Är du intresserad av en personlig skylt? På vår sida om personlig skylt får du information och du kan även söka lediga namn samt beställa en ansökningsblankett eller som privatperson skicka in ansökan direkt via vår e-tjänst. Där kan du även ta bort din knytning eller knyta beteckningen till ett annat fordon (som du äger).

Välj den här kategorin om ditt ärende inte passar in på någon av de andra kategorierna.

För att vi ska kunna pröva din ansökan om annat skyltformat behöver vi få in följande:

- Foto som visar att den ordinarie registreringsskylten inte får plats i skyltutrymmet på ditt fordon. Den ordinarie skylten ska synas på fotot och det ska tydligt framgå att den inte får plats. Hela fronten och bakpartiet på fordonet ska synas på fotona.
- Måtten på skyltutrymmet: Bifoga foto med tumstock eller måttband där måtten på skyltutrymmet framgår.

Våra vanligaste frågor handlar om vem som ska betala fordonsskatt, skattskyldighet i olika situationer, till exempel vid ett ägarbyte. När återbetalas fordonsskatt? Anser du
att fordonsskatten eller dröjsmålsavgiften som du har fått är felaktig? Du hittar svar på dessa frågor på våra sidor om fordonsskatt.

Har du läst vår informationssida om vägtrafikregisteravgift? Där hittar du svar på de flesta frågor om vägtrafikregisteravgift

Tänk på att vi på Transportstyrelsen inte skickar ut någon kallelse för besiktning. Om du vill ha en kopia på ett protokoll, ska du vända dig till det företag som har genomfört besiktningen. Här kan du läsa mer om fordonsbesiktning.

Har du läst vår informationssida om registreringsbevis? Där hittar du svar på de flesta frågor om registreringsbevis. Vill du beställa nytt registreringsbevis? Gör din beställning direkt i vår e-tjänst

Har du läst vår informationssida om vägavgift? Där hittar du svar på de flesta frågor om vägavgifter

Ska du importera ett fordon till Sverige? Vi har samlat all information under fordonsimport och ursprungskontroll. Läs gärna den informationen innan du kontaktar oss.

Om du köper eller säljer ett fordon från ett dödsbo, ska anmälan ske på fordonets registreringsbevis (det senast utfärdade). En dödsbodelägare, boutredningsman eller annan representant från dödsboet undertecknar anmälan.

Observera att du inte kan göra någon anmälan här. Via våra e-tjänster eller via vår app (länk) kan du anmäla ägarbyte direkt. Har du läst vår informationssida om ägarbyte? Där hittar du svar på de flesta frågor om ägarbyte.

Här kan du få information om hur mycket ditt fordon får dra, eller vilka tekniska uppgifter det är registrerat med. Du kan även använda tjänsten Släpvagnskalkylatorn för att själv räkna ut hur mycket ditt fordon får dra.

Om du redan har ansökt om ursprungskontroll men har ytterligare frågor kan du använda detta formulär. Ange ditt ärendenummer.

Observera att du inte kan göra någon anmälan här. Via våra e-tjänster kan du direkt ställa på eller av ditt fordon. Har du läst vår informationssida om på- och avställning? Där hittar du svar på de flesta frågor om på- och avställning.

Om du ska sälja ett fordon till person eller företag i utlandet kan fordonet avregistreras i Sverige i samband med att köparen ansöker om tillfällig registrering. Här finns mer information om tillfällig registrering vid export av begagnat fordon. Har du funderingar om tillfällig registrering vid export av nytt fordon kan du läsa mer här

Avregistrering innebär att fordonet tas bort permanent från vägtrafikregistret. Här hittar du mer information om avregistrering och skrotning. Här hittar du mer information om export.

Undrar du vem som äger ett fordon? Du får svar direkt via vår sms-tjänst, eller vår e-tjänst fordonsuppgifter - sök med registreringsnummer.

Har du frågor om hur man betalar en parkeringsanmärkning? Tycker du att du felaktigt har fått en anmärkning eller förhöjd avgift? Du hittar svar direkt på vår sida om parkeringsanmärkningar.

För att ändra adress för ett dödsbo behöver du styrka att du har rätt att företräda dödsboet, till exempel en bouppteckning eller ett dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket.

Du som har ett samordningsnummer ska anmäla din adressändring skriftligen till Transportstyrelsen och till Skatteverket. Observera att vi endast kan registrera svenska adresser i vägtrafikregistret.

Du som har ett samordningsnummer ska anmäla din adressändring skriftligen till Transportstyrelsen och till Skatteverket. Observera att vi endast kan registrera svenska adresser i vägtrafikregistret.

Till exempel Ä20220101-XXXXX
Till exempel Ä20220101-XXXXX

Kontaktuppgifter