Fritidsbåtar

Sverige har, med en av världens största skärgårdar samt många sjöar och kanaler, utmärkta förutsättningar för båtliv. Här finns information för dig som är intresserad av svenskt båtliv.

Förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar

2015 infördes ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är K-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.

Läs om förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar.

Strategi för säkrare båtliv 2020 presenterad

Transportstyrelsen har redovisat Strategi säkrare båtliv 2020 för regeringen. Strategin har tagits fram i samverkan med ett antal myndigheter samt andra berörda organisationer och intressenter.

Läs publikationer om Strategi säkrare båtliv 2020.

Förarintyg, intygsbok, radiocertifikat och skepparexamen

Saknar du ditt förarintyg, intygsbok, radiocertifikat eller skepparexamen? Här kan du läsa om hur du kan beställa nya.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!