Remiss av förslag till upphävande av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:5) om behörighet och utbildning för eldrivna icke-komplexa flygplan

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 26 oktober 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2021-59 i ert svar.

Remissmaterial

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 26 oktober 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2021-59 i svaret.
Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

luftfart@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Sandra Aldin, regelkoordinator
sandra.aldin@transportstyrelsen.se
010-495 51 99

Hans Hermansson, flyginspektör
hans.hermansson@transportstyrelsen.se
010-495 38 24

Johnny Andersson, jurist
johnny.andersson@transportstyrelsen.se
010-495 36 94

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!