Remissammanställning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:44) om sjövägsregler

Remisstiden är slut för vår remiss med diarienummer TSF 2020-160.

Remissmaterial

Remissammanställning

Remissammanställning av inkomna synpunkter

Ta del av den nya författningen:

TSFS 2021:102 Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:44) om sjövägsregler

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Anna Bizzozero, gruppledare
Sjö- och luftfart, Sektionen för sjövärdighet
anna.bizzozero@transportstyrelsen.se
010-495 32 19

Kristian Karlernäs, sakkunnig
Sjö- och luftfart, Sektionen för sjövärdighet
kristian.karlernas@transportstyrelsen.se
010-495 65 13

Karin Wahrby, jurist
Avdelning juridik, Enhet juridik sjöfart
karin.wahrby@transportstyrelsen.se
010-495 57 92 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!